Bedrijfsnaam: WEL filtersystemen

Activiteit: Verkoop en installatie van Water En Lucht filter systemen

Inschrijving in de Kamer van Koophandel te Friesland onder nr. 1075123

 

LEVERINGS VOORWAARDEN en GARANTIE BEPALINGEN

 

 1. WEL stelt gratis en zonder financiële verplichtingen een proefinstallatie van een waterfilter of luchtfilter systeem ter beschikking aan de klant voor de periode van maximaal 1 week. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.
 2. WEL levert waterfilter installaties voor het uitfilteren van o.a. ongewenste smaak en kleurstoffen en schadelijke (landbouw)giffen uit het drinkwater, zodat een zuivere smaak van water (vergelijkbaar met die van bronwater) verkregen wordt.
 3. De waterfilter installatie wordt op de koudwater leiding aangesloten.
 4. Waterfilter systemen worden gescheiden van het waterleidingnet geïnstalleerd middels een afsluitkraan en een terugslagklep ter voorkoming van het terugstromen van water uit het filtersysteem in het waterleiding net.
 5. Een standaard waterfilter systeem bestaat uit een afsluitkraan, terugslagklep, flexibele aansluit slangen, waterfilter en een aparte tapkraan voor gefilterd water.
 6. De vervangings frequentie van waterfilters is afhankelijk van het gebruikte filter type en is 1 jaar (voor het kleinste onderbouw waterfilter) tot 3 jaar voor alle overige waterfilters.
 7. WEL levert luchtfilter installaties voor het uit de lucht filteren van schadelijke gassen, rook en zwevende deeltjes. Afhankelijk van het type luchtfilter systeem is de gefilterde lucht zo zuiver dat deze te vergelijken is met de lucht in een operatie kamer.
 8. De vervangings frequentie van de losse filter elementen van een luchtfilter systeem is eens per half jaar.
 9. WEL houdt een filter vervangings administratie bij en informeert de klant wanneer het filter vervangen dient te worden.
 10. Indien de klant een filter langer wil gebruiken, dient deze zelf een filter vervangings schema bij te houden.

 

 1. WEL garandeert de werking van de geleverde waterfilter systemen voor de duur van 1 of 3 jaar, afhankelijk van het geïnstalleerde waterfilter type en gerekend vanaf de installatie datum.
 2. Na afloop van de waterfilter garantie termijn dient het waterfilter in zijn geheel vervangen te worden. Voor elk nieuw geïnstalleerd waterfilter geldt weer een nieuwe garantie termijn overeenkomstig het filtertype.
 3. WEL garandeert de goede werking van de geleverde luchtfilter systemen voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf de installatie datum. Deze garantie geldt uitsluitend indien de luchtfilter elementen eens per half jaar, overeenkomstig de door de fabrikant gegeven richtlijnen, zijn vervangen.
 4. Indien binnen de garantie termijn het filtersysteem niet meer overeenkomstig de specificaties functioneert, wordt het defecte filter systeem kosteloos gerepareerd of als reparatie niet mogelijk is, vervangen door een gelijkwaardig goed werkend filter systeem.
 5. Indien reparatie noodzakelijk of mogelijk is, wordt tijdelijk gratis een vervangend filtersysteem in bruikleen gegeven.
 6. Reparatiekosten of vervangings kosten buiten de garantie(termijn) zijn voor rekening van de klant.

 

 1. Indien door derden aanpassingen of veranderingen aan het apparaat of filter systeem en/of installatie zijn aangebracht zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van WEL, vervalt elke aanspraak op garantie.
 2. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant, van het standaard installatie schema wordt afgeweken, wijst WEL elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade van welke aard of omvang dan ook.
 3. WEL stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig gebruik van het filter systeem.
 4. WEL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of aan filter systemen en installaties die niet door WEL zijn geïnstalleerd.
 5. WEL stelt zich niet aansprakelijk voor waterschade ontstaan door een defect aan het geïnstalleerde waterfilter systeem. Het waterfilter systeem wordt goed functionerend en lekdicht opgeleverd. Een defect aan het waterfilter systeem zal kosteloos worden hersteld. Voor eventuele waterschade ontstaan door een defect geraakt filter systeem dient de klant zich zelf te verzekeren.
 6. WEL is niet aansprakelijk indien blijkt dat de capaciteit van het geïnstalleerde filter systeem ontoereikend is. Luchtfilter systemen zijn ontworpen voor gebruik in ruimten met een maximum kubieke meter inhoud (raadpleeg hiervoor de specificaties van het betreffende filter systeem). Waterfilters hebben een filterend vermogen voor een aangegeven aantal liters water. De keuze van het te installeren filter systeem is de verantwoordelijkheid van de klant. WEL adviseert de klant bij de keuze van het te installeren filter systeem.
 7. Daar waar deze leveringsvoorwaarden en garantie bepalingen niet in voorzien, gelden de expliciet met de klant gemaakte overige mondelinge en/of schriftelijke afspraken.

home

terug